>

Technologia - FLOKOWANIE | Bart Pro | Profesjonalne flokowanie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Technologia

Flokowanie to proces technologiczny polegający na nanoszeniu na przedmioty wykonane z tkaniny, drewna, szkła, tworzywa sztucznego lub gumy ozdobnej warstwy ze strzyży tekstylnej. Strzyża tekstylna to włókno z tworzywa sztucznego pocięte na odcinki długości od 0,3 do 5 mm. Strzyża tekstylna nazywana jest flokiem.

Powierzchnia przedmiotu, który ma być flokowany pokrywana jest klejem. Klej nanosi się za pomocą pistoletu natryskowego, wałka lub metodą sitodruku. Następnie za pomocą urządzenia elektrostatycznego, w polu elektrycznym 60 do 90 kV, pokrywa się flokiem warstwę kleju. Przedmiot flokowany jest uziemiony. Pole elektryczne sprawia, że włókna floku z dużą prędkością poruszają się w kierunku flokowanej powierzchni i wbijają się w warstwę kleju, ustawiając się prostopadle do niej. Po utwardzeniu się kleju odciąg elektryczny usuwa nieprzyklejone włókna.Jeżeli chodzi o dobór techniki oraz rodzaju urządzenia, do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, jeśli zachodzi potrzeba budujemy maszyny stricte pod kontem zamówienia.


W naszym parku maszynowym posiadamy flokarki o różnym stopniu zaawansowania:
1. Ręczne flokarki (małoseryjna produkcja elelmentów o nieskomplikowanym kształcie).
2. Urządzenie flokujące wykorzystujące drgania o wysokiej częstotliwości (produkcja seryjna, wykorzystywane do flokowania elementow 3D w których wystepuje efekt klatki Faraday'a).
3. Urzadzenie flokujące pneumatyczno-elektrostatyczne (wykorzystywane do flokowania elementów 3D w których wystepuje efekt klatki Faraday
a).
4. Komory do suszenia i czyszczenia powierzchni flokowanych.


Jesteśmy w stanie nanieść powierzchnie flokowaną na każdy rodzaj materiału. Dla Nas nie ma pojęcia plastik tylko tworzywo sztuczne.
Każdy jego rodzaj poddawany jest innemu procesowi przygotowania. Inny proces dla PE, PP, a zupełnie inny dla ABS
u.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego